Als rasechte evenementenlogistiek- organisatie zijn wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van een evenement betrokken.

Voorbereiding
De projectleiders van Traffic en Events kunnen aan de hand van hun ervaring en een bezoek aan de potentiële locatie beoordelen of een evenement mogelijk is, wat de mogelijke bezoekersaantallen kunnen worden en waar de knelpunten zitten.

Traffic en Events vervult namens de organisatie vaak de rol van expert in het vergunningentraject. De afstemming met nood- en hulpdiensten, gemeente, provincie, OV en rijkswaterstaat is bij ons in vertrouwde handen.

Traffic en Events ontwikkelt voor de organisator een totaalplan voor de
evenementenlogistiek: Het Verkeer- en Vervoersplan. Hierin wordt toegelicht wat de verwachtte bezoekersstromen inhouden, wat de werkwijze zal worden qua parkeerterreinen, maar ook hoe de veiligheid van al die bezoekers wordt gegarandeerd. Wij specificeren waar exact welke bebording geplaatst wordt en letten op details zoals verlichting.

Uitvoering
Dan, wanneer de opdrachtgever instemt met het plan, en ook de vergunning is verleend, breekt de uitvoering aan. Die begint voor ons ruim voor de dag van het evenement. Traffic en Events verzorgt de door haar ontworpen bebording namelijk zelf, net zoals de inrichting van de parkeerterreinen. Met kennis van de wettelijke voorschriften omtrent afmetingen en reflectie worden routes geplaatst die uw bezoeker moeiteloos naar een nette parkeerplaats leiden.

Op de dag zelf zorgt Traffic en Events ervoor dat u zich nog alleen hoeft bezig te houden met hetgeen op het evenement zelf gebeurt. Alles daarbuiten regelen wij!

Ons personeel is ruim op tijd aanwezig, ziet er goed verzorgd uit, en wéét wat ze te doen staat. Het zijn gastheren in verkeer, ten alle tijde uw visitekaartje!
Traffic en Events draagt zorg voor de ontvangst van uw gasten, zorgt voor de inning en afhandeling van parkeergeld, en wijst elke bezoeker netjes aan waar deze kan parkeren. Door actief te sturen op de verkeersstromen kan vertraging vooraf worden voorkomen, waardoor uw bezoeker ontspannen aan het evenement begint.

Nazorg

Ook als het evenement afgelopen is staan de mannen en vrouwen van Traffic en Events weer klaar. Een evenement is voor ons pas afgelopen wanneer alle gasten van het parkeerterrein af zijn en veilig onderweg zijn naar huis.

Ten slotte zorgt Traffic en Events voor een vlotte ontmanteling van haar voorzieningen. Wij vertrekken pas wanneer de laatste pion opgeruimd is, en kijken nog een keer extra of er geen afzetlint meer aan de bomen hangt:

Wij willen namelijk met onze opdrachtgevers voor een volgende editie graag weer terugkomen!
Laten we samen kijken hoe Traffic en Events aan het succes van uw evenement bij kan dragen!